‘t Gooi Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Tarihçesi

1970’li yıllarda isçi derneklerinin kuruluşunda öncülük yapan Aleviler 1980 yılların sonunda Avrupa da başlayan Alevi örgütlenmesi, Hollanda da yaşayan Alevi toplumunu da harekete geçirdi ve ilk önce büyük kentlerde Alevi dernekleri kurarak örgütlü toplumun temelleri atıldı.

Bu derneklerin bir tanesi de Hilversum ve Çevresi Alevi -Bektaşi Kültür Derneği idi. Amacı Hilversum ve çeviresindeki Alevileri bir arada tutmak Alevilik konusunda gelecek nesillere doğru bilgileri aktarmak, yolumuzu ve inancımızı Hollanda toplumuna İslam’daki Alevilik inancını anlatmak yolumuza hizmet etmekti. Sayın Ali Ağa Varlık ve toplumda söz sahibi olan bazı yaşlı insanlarımızın önderliğinde 1 Ekim 1990 yılında Hilversum ve Çevresi Alevi –Bektaşi Kültür Derneği kuruldu. Kurulan bu derneğin ilk yöneticileri Hasan Hüseyin Batman, İpek Deliceoğlu, Şazimet Batman, Kibriye Batman, Necdet Şengül ,Selahaddin Deliceoğlu idi.

2002 yılında Huizen de yaşayan Aleviler bölgesel belediye kaynaklardan ve imkanlardan, tamamen yararlanamıyorlardı ve yararlanmaları da engelleniyor, bölgedeki diğer kuruluşlar, dernekler ve kişiler, kendi toplumsal çıkarları için sundukları, gerçekler ile bağdaşmayan programlar ile tüm etnik toplumlara ayrılmış yardımlardan kendi çıkarlarını finans ediyorlardı.

Bu çifte standartlara dur demek için Huizen bölgesinde yaşayan Aleviler tarafından Sayın Suat Delice önderliğinde 1 Nisan 2002 tarihinde Huizen Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Kuruldu. Kurulan bu derneğin ilk yöneticileri Özcan Yılmaz, Seyfi Tekcan, Ali Yılmaz, Hulusi Celik, Kemal Buyurman, Doğan Delice, Bayram Batman idi.

İlk önce kısa ve uzun vadeli planlar ile Huizen de yaşayan Alevi canlara hizmet için kurulan dernek Huizen belediyesi ile yaptığı çalışmalarda diğer etnik kurumlara Huizen de örnek olmuş, Huizen belediyesi tarafından yaptığı toplumsal çalışmalardan dolayı örnek kurum seçilmiştir. İlk olarak bölgedeki Alevileri bir çatı altında toplama görevi alan yönetim kurulu bir yer alma projesi başlatmıştır .Fakat derneklerin yer alma imkânı olmadığı için ilk önce bir Vakfın kurulması gerekli olduğu bildirilmistir.7 Aralık 2004 tarihinde ‘t Gooi Alevi Cemevi Vakfı Suat Delice, Hayri Erdoğan, Özcan Yılmaz, Seyfi Tekcan, Leyla Erdoğan, Ali Yılmaz, Doğan Delice, Kemal Buyurman, Ahmet Erdoğan, Bayram Batman tarafından kuruldu. Kurulan bu Vakıf ilk çalışma olarak Huizen Belediyesi ile ortak çalışmaları başlatarak yer alma projesinin Alevi toplumuna ne kadar gerekli olduğunu, Alevilerin inanç ve ibadetlerinin diğer etkin guruplardan farklı olduğunu yaptığı çalışmalar ile Huizen Belediyesine kabul ettirmeyi başardı.

Bir yılı aşkın bir çabadan sonra nihayet Alevi toplumunun istediği ve özlediği bir ilk gerçekleşme safhasına gelmiştir.01 Aralık 2005 Perşembe günü Huizen belediyesinde yapılan toplantıda Alevilerin kendi Cem evini kurmaları resmen onaylanmıştır. ‘t Gooi’ deki Alevilere Huizen belediyesi kendi binalarını kurmak için yaklaşık 900 metrekare arsa tahsis etmiştir.

Böylece, Hollanda’da ilk ve Avrupa’da ikinci olmak üzere Cemevi abidesini kurabilmemizin önü açılmıştır. Huizen belediyesi tarafından verilen bu arsa üzerinde yapılacak Cemevi binasının maliyetinin fazla olması sebebi ile Vakıf yöneticileri başka alternatifler arayarak Vakıf ve Huizen belediyesi arasında yapılan toplantılarda belediye tarafından yeni bir teklif getirilerek kullanılmayan bir dernek binasının ‘t Gooi Alevi Cemevi Vakfına satılmasına karar verilmiştir. Bu dernek binası eski bina olması sebebi ile bu binanın yeni yapılması gerektiğini savunan Vakıf yöneticileri kendi üyeleri ile yaptığı toplantılar sonucunda binanın alınmasına ve yeniden yaptırılmasına karar vermişlerdir.

Cem evi binasını 29 Aralık 2008 tarihinde satın alıp yeniden yaptırmak isteyen vakıf yöneticileri banka ile yapılan görüşmeler sonucunda Cem evi projesi için toplam € 300.000 ipotek alarak ve eski binaya ve arsasına €103.699 ödemişlerdir. Geri kalan ipotek Cem evi inşaatı için kullanılacak yeni mali destekler aranacaktı. Bu sebepten dolayı ilk olarak Gooi ve çevresindeki Alevilerin üye olması sağlanacak Hollanda da bulunan Alevi derneklerinden mali destek istenilecekti.
Mart 2010 yılında başlayan Cemevi inşaatı başlamadan Hilversum Alevi Bektaşi Kültür Derneği ile konu ile ilgili görüşmeler başlatılıp iki derneğin birleşmesi ve birlikte Cem evini yaptırılması konusunda çalışmalar başlatıldı. İki dernek yöneticilerinin başarılı çalışmaları sonucu iki derneğin birleştirilmesine yapılan toplu genel kurulda karar alınarak 3 Mayıs 2010 tarihinde ‘t Gooi Alevi Kültür Merkezi adı altında yeni bir dernek kurularak iki dernek üyelerinin bir çatı altında birleştirilmesi sağlanmış, ‘t Gooi Alevi Cemevi Vakfının yaptıracağı Cemevi binası iki derneğin ortak bir projesi haline getirilmiştir. ‘t Gooi Alevi Kültür Merkezini yönetecek yeni yönetim kurulu seçilmiş, aile bazın da 79 üyesi bulunan ‘’t Gooi Alevi Kültür Merkezi finansal olarak güçlü hale getirilmişti.

12 Kasım 2011 tarihinde açılışını yaptığımız Cemevi ‘t Gooi bölgesindeki alevi canlara inanç hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel, sağlık, uyum sureci ve eğitimsel konular da paneller ve seminerler hazırlayarak insanların sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmaya çalışıyor. Kadın ve Çocuk konusunda yapılan özel eğitimsel çalışmalarda kişiyi topluma kazandırma da yardımcı olan projeler yürütmeye devam etmektedir.

İnançsal boyutta Alevi inanç ve felsefesinin gelecek nesillere aktarılmasında, cem ibadetlerinin yapılması ve öğretilmesinde bir okul görevi yapan Cem evimiz Gooi ve çevresindeki hakka yürüyen canlarımızın cenaze erkânının yürütülmesinde ve can yemeklerinin verilmesinde bütün canlarımıza hizmet sunmaya devam etmektedir.

Huizen Belediyesi ele aldığı sosyal ve kültürel toplumsal projelerde Cem evimizi bir merkez olarak tanıyarak diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar yürütmemize yardımcı olmaktadır.

Reacties zijn uitgeschakeld.