Semah

Semah, Alevi inancının ‘’Tanrı ,Doğa, İnasan’’ Anlayışına uygun olarak, insanı insanla, doğa ile ve de Tanrı ile bütünleştiren özelliklere sahiptir. Ayrıca inancımızda Hakka varma sürecinde (Kemalete ermede) izlenen ve adına ‘‘Seyrü Sülük’’ (Tanrıya yolculuk ve Tanrıdan yolculuk) dediğimiz yolculuğuda, kişinin manevi olarak döndüğü bir semah olarak kabul edebiliriz.
Bu saptamalardan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ..
Batından zahire, Zahirden batına, yada Arş-u aladan arz’a, Arz’dan da Arş-u alaya olan sürekli bir yolculuktur Semah….
***
“Semah, Ariflerin aleti, Muhiplerin ibadeti, Taliplerin maksududur. Hakka dır bizim semahımız, oyuncak değildir,
İlahi bir sırdır, mecazi değildir.
Her kimki semah’ı oyuncak sanır
Mümin diye cenaze erkânı kılınacak değil ’’ H.B.VELİ
Semah’ın (Çarha dönme-Pervaz) sözcük anlamı duymak, işitmek, yükselmektir. Alevi-Bektaşilikte ise semah, bu inancın ibadetinin olmazsa olmazlarından olan ayin-i cemin bir parçasıdır Tarihsel olarak Hz Muhammedin mirac dönüşü uğradığı 40 lar cem’inde döndüğü semah’a dayanır bu cemde Hz. Muhammed ve İmam Ali başta olmak üzere birin kırk, kırkın da bir olduğu aşk ile vecd ile birlik alemine yapılan yolculuktur. Rastgele her yerde semah dönülmez. Büyük ve Ağır muhabbet toplantılarında zaman zaman semah dönülür, ancak cem düzeninin belirli bir aşamasında birlik duygusunun, sevginin, aşkın ve vecd’in doruk noktasına ulaştığı ve kendini dışa vurduğu anda mutlaka canlar büyük bir huşu içinde semaha kalkarlar. Semah cem erenlerinin Beşeriyet aleminden kopup Vucud-u Mutlak’a olan miracıdır.
Semah ibadetimizin temeli olan Cem’in ayrılmaz bir parçasıdır, Cemde semaha Hak’la bir olmanın doruk noktasına ulaştığı, kişinin ruhsal aleme olan yolculuğunun verdiği o büyük aşkın, heyecanın huşu ile kendini aşikare kıldığı o demde cem erenlerinin zikr halinde miraç yolculuğuna çıkmalarıdır..
Semahta bireyin özgürlüğü ve öz benliğiyle Hakka yönelmesi ön plandadır. Kişi kendi içinde özgür ve bağımsızdır, ancak bütüne uyma zorunluluğu vardır. Semah’ta nefsten, istekten, arzudan sıyrılıp, hata ve eksiklilerden arınıp, Hak aşkıyla yanmak ve aslına kavuşmak vardır.
Semah maddi alemden kopup ruhsal alemde Hak ile birleşmenin ve o’nda erimenin öbür adıdır. İstisnalar haricinde kadın, erkek birlikte dönülür, çünkü inancımızda Cem’de cinsiyet yoktur herkes can’dır. Semah dönenler el ele tutuşmazlar, peş peşe dönerler. Yapılan el ve kol hareketlerinin ve dönüşün kendine has anlamları vardır. Tüm bu hareketler bağlama ve nefeslere uygun olarak yapılır. Bu anlamda da müthiş bir düzene ve kurallar bütününe sahiptir.
Alevi semahlarının dönüş istikameti saatin dönüş istikametinin aksi yönünedir. (Alevi semahlarının kesinlikle Şamanizm’le bir bağlantısı yoktur zira Şamanların dönüş istikameti saatin dönüşü yönündedir) Bu konuda Aleviler güneş sistemini örnek almışlardır. Nasıl ki dünyamız kendi etrafında ve güneşin etrafında sola doğru dönüyorsa… Semah’ta kişi hem kendi ekseni etrafında döner, hemde diğer semahçılarla birlikte sola doğru bir yörünge oluşturur.. Bu yörünge Güneş etrafında dönen gezegenler ve yıldızlar misalidir. Semahçılar, semahlarında sola doğru peş peşe dönerler.

Reacties zijn uitgeschakeld.